Zatraži podršku na daljinu

Imate li ugovor o održavanju i/ili instalaciju?

Prihvatam naplatu podrške na daljinu u skladu sa cenovnikom pošto nemamo ugovor o održavanju.

Podrška

Tu smo za sva pitanja i dileme. Rado vas savetujemo i vodimo kroz proces kupovine kako biste odabrali najbolju vrednost za svoj novac i najbolje rešenje za specifičnost vašeg poslovanja.
Kontakirajte nas za sve kvarove, zastoje ili implementacije proizvoda i rešenja u poslovanju, zatražite podršku na daljinu ili potražite rešenje svog problema u odgovorima na najčešća pitanja. 

 

PODRŠKA NA DALJINU - Za brzu detekciju i učinkovito rešavanje problema.  

Ispunite obrazac i zatražite podršku na daljinu

 1. Nema naplate podrške na daljinu našim korisnicima sa ugovorom o održavanju.
 2. Korisnici koji nemaju ugovor o održavanju i/ili instalaciju, podršku na daljinu plaćaju po ceni od 1000din./15min. + PDV
 3. Eventualne druge usluge ili proizvodi se obračunavaju po trenutno važećem ccenovniku.
Ispunite obrazac

ID Printeri

Koliko često se trebaju čistiti printeri ID kartica?

Printeri ID kartica ZC serije zahtijevaju čišćenje printera karticom za čišćenje svakih 1000 ispisa, dok printer ZXP7 serije zahtijeva čišćenje svakih 5000 ispisa.

Kako se čiste printeri ID kartica?

Printeri ID kartica se čiste karticama za čišćenje koje se provuku kroz mehanizam printera.

Koje su dimenzije ID kartica?

Međunarodni ISO standard koji propisuje pravila fizičkih karakteristika, izgleda i veličine je ISO/IEC 7810. Ovim standardom propisana je točna veličina kartica od 86,50 x 53,98 mm, iako u praksi tu veličinu uzimamo kao 86x54mm jer je lako pamtljiva. Najrasprostranjenija debljina ID kartica je 0,76 mm, a u našim printerima ID kartica može se ispisivati na kartice debljine od 0,254 mm do 1,01 mm.

Koliko se kartica može ispisati jednim ribonom?

Jednim ribonom se može ispisati čak do 5000 kartica, ali tačan broj zavisi radi li se o: jednostranom ili dvostranom ispisu, ispisu u bojama ili crnoj boji. 

Koje se sve vrste kartice mogu ispisati?

ID printeri imaju mogućnost printa:

 • standardnih ID kartica različitih boja
 • kartica sa magnetnom trakom
 • kartica sa potpisnom trakom
 • beskontaktnih kartica
 • predtiskanih kartica i kartica sigurnih za hranu. 
Od kojeg materijala su identifikacione kartice?

Standardne ID kartice su izrađene od trajne PVC plastike. Dizajnirane su da podnesu svakodnevnu upotrebu i trošenje. Dolaze u širokom rasponu stilova i boja tako da ćemo lako pronaći one koje vam najbolje odgovaraju.  

Možemo li programirati magnetski, „Smart card“ ili RFID zapis na kartici?

Možete, uz odgovarajući model printera sa odgovarajućim enkoderom (magnetskim ili za beskontaktne kartice) i odgovarajuću verziju programa Zebra Card Studio.

Kako zaštititi svoju karticu od kopiranja?

Kvalitetnim ispisom sa originalnim ribonima i laminacijom možete se boriti protiv krivotvorenja, kopiranja i umnožavanja kartica. Sa odgovarajućim ribonima možete ispisati čak i 3D holograme na ID karticama.

Možemo li na karticu ispisati slike ljudi i kako?

Možete ispisati i fotografije zaposlenih uz program za dizajn i ispis ID kartica Zebra Card Studio 2.0

Koje se informacije mogu ispisati na kartici?

Na ID karticama možete ispisati što god želite. Najčešće se ispisuje logotip firme, ime i prezime korisnika, kontakt, datum izdavanja ili isteka kartice i bar kod.

RFID

Za šta se koristi RFID?

RFID ima izuzetno široku primenu. Od praćenja inventara u trgovinama pa do praćenja opreme u naftnim bušotinama. Primena je ograničena samo ljudskom maštom i budžetom. Najčešće primjene RFID-a su:

 • automobilska industrija,
 • sistemi beskontaktnog plaćanja (npr. sistemi naplate putarine),
 • kontrola pristupa,
 • trgovina na malo,
 • tekstilna industrija,
 • avio industrija i
 • proizvodnja.

Farmaceutske kompanije sve više koriste RFID za praćenje robe unutar svojih lanaca snabdevanja.

Pružatelji zdravstvenih usluga, proizvođači energije i građevinske kompanije koriste aktivni RFID sustav za praćenje velike opreme, alata i vozila.

Šta je RFID?

RFID je skraćenica od "radio frequency identification" što je generički pojam za bežičnu tehnologiju koja koristi radio talase za razmenu informacija između RFID čipa i antene.

Koji su najčešći oblici RFID "tagova"?

RFID tagovi mogu biti u različitim oblicima, a najčešće se koriste u obliku RFID nalepnica, RFID privezaka, RFID narukvica i RFID kartica.

Je li RFID tehnologija bolja od tehnologije sa bar kodovima?

RFID nije nužno "bolji" od "običnih" bar kodova. Radi se o dve različite tehnologije koje imaju različite primene, koje se ponekad preklapaju. Najveća razlika je što su bar kodovi u tehnologiji vidljivosti, tj. bar kod čitač mora "videti" bar kod da bi ga pročitao, što znači da ljudi obično moraju usmeriti bar kod čitač prema bar kodu da bi se isti mogao pročitati. Suprotno tome, identifikacija putem RFID-a, ne zahteva vidokrug i RFID oznake mogu se čitati sve dok su u dometu RFID čitača.

Mobilni terminali

Koji operativni sistem (OS) imaju mobilni terminali?

Dostupni operatvni sustavi za mobilne terminale su:

 • Android
 • Windows Embedded Handheld (WEH 6.5)
 • Windows Embedded Compact (Win CE) i
 • DOS.
Na koje još opcije treba paziti pri odabiru mobilnog terminala?
 • veličina dodirnog ekrana
 • zaštita uređaja u smislu otpornosti na padove
 • zaštita od vode i prašine
 • način punjenja uređaja
Na koji se način unose podaci na terminal?

Podaci se na mobilne terminale unose:

  • pomoću numeričke ili alfanumeričke tastature
  • korišćenjem dodirnog ekrana ili
  • skeniranjem koje se obavlja stiskanjem dugmeta za skeniranje na gornjoj/bočnoj strani uređaja ili gungrip ručki ukoliko je uređaj ima.
Koji su načini povezivanja mobilnih terminala sa računarom/ERP sistemom?

Mobilni terminali se mogu povezati s računarom/ERP sistemom i prenositi prikupljene podatke putem: 4G mreže, Wi-Fi-a, Bluetootha, USB-a.

Koje su vrste mobilnih terminala prema načinu primene?
 • mobilni terminali za skladišta
 • mobilni terminali za maloprodaju
 • mobilni terminali za rad na terenu (terenska prodaja, naplata, prikupljanje podataka).
Kakve barkod skenere mogu imati mobilni terminali?

Mobilni terminali imaju ugrađene barkod skenere koji mogu bilti 1D ili 2D barkod skeneri. Ukoliko je potrebno skenirati na veću udaljenost, obje vrste barkod skenera mogu doći u verziji "Mid Range" ili „Long/Extended Range“.

Printeri bar koda

Kako izabrati pravu rezoluciju printera?

Prilikom izbora rezolucije ispisa na odabir su nam printeri sa 203, 300 ili 600 DPI.

*DPI-Dots per inch (točkica po inču)

Tri faktora su međusobno povezana: željena jasnoća odnosno čitljivost ispisa, željena brzina ispisa i format, dimenzija etikete.

Direkt termo ispis. Šta je to i kada ga upotrebiti?

Direkt termo ispis jedna je od tehnologija ispisa kod koje je termo glava printera u direktnom kontaktu s termalnim papirom/medijem. Sitni toplinski elementi u termo glavi printera zagrevaju se i ostavljaju otisak na termo papiru. Direkt termo etikete imaju hemijski tretiranu podlogu koja je osetljiva na toplinu i za njihov ispis nije potreban ribon.
Direkt termo papir nije otporan na sunčevu svetlost i visoke temperature tako da otisak na papiru ima relativno kratak vek trajanja.

Koje su vrste printera bar koda?

Printere bar koda možemo podeliti na:

 • desktop printeri
 • industrijski printeri
 • mobilni printeri
 • kiosk printeri
 • FID printeri
 • "Print Enigines”
 • Printeri ID kartica
Koliko je važna jasnoća ili čitljivost ispisa?

Ispisi u rezoluciji od 300 i 600 DPI su mnogo jasniji od ispisa sa 203 DPI, ali 203 DPI je dovoljno kvalitetan za većinu korisnika.

Ako ispisujemo velike etikete, etikete za kutije ili etikete za logistička pakiranja, rezolucija ispisa od 203 DPI je sasvim dovoljna i daje jasan i čitljiv otisak.

S druge strane, za obeležavanje manjih proizvoda, za ispis deklaracija ili ušivnih etiketa sa malim fontom i simbolima održavanja, mnogo bolji odabir je ispis sa rezolucijom od 300 DPI.

Za označavanje elektroničkih delova sa vrlo malim nalepnicama uz upotrebu sitnih fontova, raznih simbola i bar kodova, potrebno je 600 DPI kako bi ispisani tekst i bar kodovi bili u potpunosti čitljivi.

Kako rezolucija ispisa utiče na brzinu ispisa?

Kako povećavamo rezoluciju, brzina ispisa se smanjuje.

Termo transfer ispis. Šta je to i kada upotrebiti?

Termo transfer ispis jedna je od tehnologija ispisa kod koje se između termo glave printera i medija za ispis nalazi termo transfer folija ili ribon. Termo glava printera zagreva/topi ribon i prenosi otisak na etiketu ili papir. Ova vrsta ispisa osigurava trajan otisak iako su etikete izložene sunčevoj svetlosti i visokim temperaturama.

Za razliku od direkt termo ispisa, ovom se tehnologijom ispisa mogu koristiti različite vrste etiketa otporne na posebne uslove. Najčešće je reč o označavanju/deklarisanju robe široke potrošnje, ambalaže i prozvoda izloženih spoljašnjim uticajima, skupnog ili logističkog pakiranja i slično.

Određuje li dimenzija etikete odabir rezolucije ispisa?

Dimenzija etikete uvelike određuje odabir rezoluciju  ispisa.

Za ispis sitnog teksta i regulatornih simbola na manjim dimenzijama etiketa potreban nam je 300 ili 600 DPI ispis kako bi se tekst lako čitao, a regulatorni simboli bili jasno otisnuti i prepoznatljivi.

Rezoluciju ispisa od 600 DPI potrebna je za ispis azijskih slova kao i vrlo sitnih 1D ili 2D bar kodova.

Opšte je pravilo da manji tekst i slike zahtijevaju veću rezoluciju  ispisa.

Šta određuje trajnost i kvalitet ispisa?

Kvaliteta i trajnost ispisa zavisi o:

 • materijalu na kojem se vrši ispis
 • vrsti ribona
 • temperaturi i brzini ispisa.

Bar kod čitači

Kako se programiraju bar kod čitači?

Barkod čitači programiraju se skeniranjem specijalnih barkodova koji se nalaze u uputama za korišćenje/programiranje svakog čitača. Određeni modeli čitača mogu se programirati i pomoću posebnih programa za konfigurisanje.

Koji su najčešći načini povezivanja čitača na računar ili sistem?

USB priključak

Bluetooth

KBW (Keyboard wedge) paralelno sa tastaturom

RS232/serijski

Wand emulation.

Koje su vrste barkod čitača prema načinu primene?
 • ručni žični barkod čitači
 • ručni bežični barkod čitači
 • desktop bar kod čitači
 • ugradni  barkod čitači.
Koje su vrste barkod čitača prema tehnologiji rada?
 • CCD barkod čitači za čitanje 1D barkodova
 • laserski barkod čitači za čitanje 1D barkodova
 • imager barkod čitači za čitanje 1D i 2D barkodova.
O čemu zavisi udaljenost čitanja barkoda?

Udaljenost čitanja barkoda zavisi  o:

vrsti barkod čitača (CCD, laserski, imager)

kvaliteti bar koda

veličini bar koda

gustoći zapisa bar koda.

Mogu li barkod čitači očitavati barkodove sa zakrivljenih površina?

Da, ali ipak zavisi koliko je površina zakrivljena. Preporučljivo je izbegavati postavljanje barkodova na zakrivljene površine. Rešenje može biti rotacija bar koda za 90°.

Kakva je razlika između ručnih barkod čitača sa ili bez okidača?

Barkod čitači sa okidačem postaju aktivni, tj. pročitaju barkod nakon pritiska na okidač, dok barkod čitači bez okidača imaju ugrađen senzor pokreta i aktiviraju se kada se objekt skeniranja nađe ispred njih.

Čitači barkoda bez okidača smešteni su na posebnom stalku. Rad sa barkod čitačima bez okidača može stvarati probleme ukoliko proizvod ima više barkodova na malom prostoru i teško je odrediti odnosno selektirati barkod koji želimo pročitati.

Zašto neki čitači mogu čitati sve barkodove, a drugi ne?

Fabričke postavke kojima su programirani barkod čitači omogućuju očitavanje samo najčešće korištenih, standardnih barkodova. Za očitavanje ostalih barkodova potrebno je dodatno programiranje parametara barkod čitača.

Potrošni materijal

Šta je ribon ili termo transfer folija?

Ribon je poliesterska folija na kojoj se nalazi tinta. Sloj tinte se putem termo transfer tehnologije ispisa prenosi na etiketu ili drugi medij, što rezultira ispisom na etiketi.

Šta određuje trajnost i kvalitet ispisa?

Trajnost ispisa na etiketi prvenstveno određuje tehnologija ispisa (direkt termo ili termotrasfer ispis), i mesto skladištenja proizvoda.

Ukoliko želimo označiti prozvode s kratkim vekom skladištenja, možemo odabrati direkt termo tehnologiju ispisa.

Ukoliko je reč o proizvodima koje ćemo skladištiti duži period, svakako je preporučljivo odabrati termo transfer tehnologiju ispisa.

Direkt termo ispis vremenom bledi. Što je proizvod više izložen svetlosti, to će ispis brže nestati sa etikete.

Kvalitet ispisa određuje pravilno odabrana vrsta i veličina etikete skladno količini teksta koji je potrebno ispisati na zadanom prostoru i kompatibilna vrsta ribona.

Koju boju otiska i pozadine etikete je najbolje odabrati?

Idealan kontrast daje bela podloga etikete ispisana crnim ribonom.

Podloga etikete može biti i tonirana ili predštampana međutim potrebno je osigurati što je moguće svetliju podlogu kako bi tekst, a naročito barkod, bio čitljiv.

Šta je etiketiranje?

Etiketiranje je postupak označavanja proizvoda etiketama, privescima, ušivnim trakama i slično. Na etiketama mogu biti deklaracija proizvoda, sirovinski sastav, način uporabe, informacije o zbirnom ili logističkom pakovanju. Etikete se mogu koristiti i kao zaštita protiv otvaranja ili krivotvorenja proizvoda.

Šta je etiketa?

Etiketa ili ti deklaracija je medij kojim označavamo proizvode ili pakovanja, a sadrži podatke o proizvodu, ambalaži, paleti, skladišnoj lokaciji i slično.

Materijali od kojih se izrađuju etikete mogu biti različiti, a prilagođavaju se vrsti proizvoda i njegovoj nameni i skladištenju.

Kako i gde na etiketu postaviti bar kod?

Barkod se na etiketu postavlja na jasnom i vidljivom mestu i najčešće u smeru ispisa etikete (ukoliko je reč o 1D barkodu).

Prilikom određivanja položaja barkoda potrebno je omogućiti 2-3 mm razmaka između ivice barkoda i ivice nalepnice ili između ivice barkoda i teksta na etiketi kako bi isti bio čitljiv.

Kako izračunati koliko etiketa se može ispisati sa jednim ribonom?

Visinu etikete potrebno je uvećati za veličinu razmaka između etiketa, najčešće je to 3 mm.

Dužinu ribona podelimo sa visinom etikete uvećane za visinu razmaka i dobijemo tačan proračun koliko je etiketa moguće isprintati jednim ribonom.

Primer

Dimenzija etikete je 50x33mm s 3 mm razmaka između etiketa, a za ovu dimenziju etikete koristi se ribon dužine 450m.

Proračun : 450 m (dužina ribona) : 0,036 m (visina nalepnice pretvorena u metre i uvećana za razmak) = 12 500 nalepnica.

O čemu zavisi cena etikete?

Cena etikete zavisi od;

dimenziji etikete

vrsti materijala i lepka i

naručenoj količini.

Koje su najčešće dimenzije etiketa?

Najčešće dimenzije etiketa za široku primenu su (širina x visina): 30x18 mm, 36x23 mm, 40x21 mm, 40x25 mm, 50x25 mm, 50x33 mm, 62x42 mm, 70x30 mm, 70x40 mm, 70x48, 80x50 mm, 100x50 mm, 100x72 mm, 100x100 mm, 105x148 mm.

Naravno, dimenzije etiketa možete mogu se prilagoditi vašim potrebama. Kontaktirajte nas da vidimo kakve će vam najbolje odgovarati. 

Koje boje ribona postoje?

Standardna i najčešće korištena boja termotransfer ribona je crna, a ostale boje mogu se dobiti po narudžbini.

Ostale dostupne boje su: crvena, plava, zelena, bela, zlatna, srebrna i slično.

Za više informacija o bojama ribona kontaktirajte nas, rado ćemo vam pomoći. 

Koje su standardne dužine ribona?

Standardna dužina ribona za desktop printere je 74m, a za industrijske printere 300, 360, 450, 500 i 600m.

Dimenzija etikete i rezolucija

Dimenziju odnosno veličinu etikete određuje proizvod odnosno mesto apliciranja.

Ukoliko je potrebno ispisati etiketu malih dimenzija ili ista sadrži veću količinu teksta što zahtjeva sitne fontove ili grafičke znakove, poželjno je koristiti printer što je moguće veće rezolucije ispisa (300 dpi ili 600 dpi) i  visoko kvalitetni ribon kako bi tekst, barkod ili grafika bili čitljivi.

Koje su standardne širine ribona?

Za desktop printere, standardne širine ribona su: 33 mm, 57 mm, 64 mm, 84 mm i 110 mm.

Za industrijske printere, standardne širine ribona su: 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 64 mm, 76 mm, 80 mm, 83 mm, 90 mm, 100 mm, 102 mm, 110 mm, 131 mm, 154 mm, 156 mm, 170 mm, 220 mm.

Šta je termo kontinuirana rolna?

Termo kontinuirana rolna je medij na koji se ispisuju podaci u svrhu izdavanja: računa, otpremnica, potvrda, parkirnih kazni na terenu.

Termo kontinuirane rolne kao i direkt termo etikete imaju hemijski tretiranu podlogu koja je osjetljiva na toplinu i za njihov ispis nije potreban ribon.

Odabir dimenzija i debljina materijala ovise o uređaju na kojem se vrši ispis i aplikaciji za koju su namenjene. Osim ispisa jednokratnih dokumenata, potvrda i slično, moguće je koristiti i poseban termo materijal za dugogodišnje arhiviranje dokumentacije u razoblju od 10 godina.

Termo adding kontinuirane role pripadaju istoj skupini materijala, no moguće ih je koristiti na različitim uređajima poput: POS blagajni, kalkulatora s mogućnošću ispisa, bankomatima, redomatima ili parkirnim uređajima i slično. 

Opšta pitanja o bar kod tehnologiji

Kako i gde na etiketu postaviti barkod?

Barkod se na etiketu postavlja na jasnom i vidljivom mestu i najčešće u smeru ispisa etikete.

Položaj barkoda također je vrlo važan i uvek treba voditi računa da se omogući 2-3 mm razmaka između ivice barkoda i ivice nalepnice ili između ivice barkoda i teksta na etiketi.

Kako mogu izvršiti kontrolu kvaliteta ispisanog bar koda?

Provera kvaliteta ispisanog barkoda je postupak u kojem se simboli u barkodu analiziraju kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju zadane specifikacije i odstupanja od idealnih dimenzija.
Provera može biti deo postupka kontrole kvalitete.

Postoji nekoliko različitih uređaja za proveru, a zovu se barkod verifikatori. Oni mogu biti ručni ili ugrađeni u printer. Prilikom ispisa barkodova, verifikator očitava svaki barkod i u slučaju ispisa nekvalitetnog barkoda, postupak ispisa se zaustavlja.
U Srbiji se provera kvalitete ispisanog barkoda može obaviti u udruženju za automatsku identifikaciju GS1 Srbija.

Šta su to interni bar kodovi i gde se koriste?

Interni barkodovi su kodovi koji se koristite za obeležavanje u skladištima, za označavanje osnovnih sredstava, dokumentacije i slično.

Slični su kodovima artikala u postojećem EAN sistemu ali razlikuju od barkodova koji se koriste u trgovinama za označavanje proizvoda (EAN13). Ovi su kodovi samo za internu upotrebu i ne koriste ih drugi dobavljači.

Gdje mogu pronaći podatke o barkodu, vrstama, specifikacijama i upotrebi?

Najviše podataka o barkodu možete pronaći na stranicama GS1 Srbija

How to video

Sve video materijale možete pogledati na našem YouTube kanalu. Ako vas zanima video vezan za specifični proizvod, možete ga naći pri dnu stranice tog proizvoda.

Video materijali

Pitajte stručnjaka

Imate pitanja ili trebate savet? Javite nam se, želimo pomoći.

Postavite pitanje

Servis

Brza dijagnostika i pouzdano servisiranje zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i dostupnosti rezervnih delova na našem skladištu.

Saznaj više

Politika kolačića

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcisati i da bismo unapredili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvatam sve Ok!